Камерната селекция, която ще видим в галерията, проследява основните насоки в развитието на визуално-пластичния му език от началото на художествения му път до 2017. 17-те графични листа и 4-те живописни картини ясно посочват опорните му точки в изкуството. Експозицията припомня и приноса на Стоян Цанев в подема на българската графика през 70-те и 80-те, разширяването на нейния съдържателен обхват и усъвършенстването на пластическия ѝ арсенал.