Страх и любов

Жанр: живопис, скулптура, обекти, рисунки

Новата групова изложба в галерия Васка Емануилова събира живопис, скулптурни обекти, асамблажи, видео и рисунки на седем съвременни артисти от България и чужбина и един поет (Ариел Рейхман, Венелин Шурелов, Викенти Комитски, Деница Милушева, Елена Белантони, Елена Назърова и Харита Асумани, със специалното участие на Стефан Иванов), които представят различни гледни точки към темата за страха и любовта като полюси на човешкото поведение. Изследването обхваща различни аспекти на страховете и поставя въпроса дали човек ще опита да се завърне към обичта като единствен разумен и задоволителен отговор на проблема за смисъла на съществуването.

Програма

26 април 2023 - 11 май 2023 - Васка Емануилова