В изложбата ѝ сега – Тук и там, четем голямата любов на художничката към природата и способността ѝ да синтезира важното.