Светлозар Недев използва експресивни цветове и залага на контрастите като форма и цвят. В картините му липсва обективният реализъм и строгите пропорции, те са низ от противоречия и хармония, от старателно балансирани положителни и отрицателни емоции. Чрез тях художникът се опитва да намери връзката между материя и дух, да вижда света извън неговата познаваема реалност и по този начин да открива философията на човешкото съществуване. Всички платна от цикъла Адаптивна реалност са напълно отворени за интерпретация. В тях едновременно присъстват животът и смъртта, светлината и тъмнината, радостта и тъгата.