Преминал през класическото разбиране за живописта, достигайки до абстракцията, изкуството на Свилен Блажев отправя съзнателно или не провокация към сетивните възприятия. Взети от видяното неговите пейзажи изразяват скритото, невидимото – живописната материя заживява в цвят и пространство.