Swallowed sentences

Борис Колев B.A.i.L.A., Асен Янев, Димитър Яранов, Антон Терзиев и Георги Ружев влизат в артистично взаимодействие между облите стени на водната кула в Лозенец, за да онагледят собствените си интерпретации на явлението „слон в стаята“. В ежедневието си често сме склонни да изберем пътя на мълчанието, за да се измъкнем от действителност, с която не желаем да се конфронтираме, и да избегнем нейното осъзнаване. С помощта на пространствена визуална и звукова инсталация настоящата изложба насочва вниманието към взаимодействието между видимото и невидимото, между казаното и скритото, между присъствието и отсъствието. Тя повежда зрителя в лабиринт на явното, потиснатото и криворазбраното, за да го изправи накрая пред въпроса: Защо не се вслушваме в „слоновете“?

Програма

27 септември 2023 - 22 октомври 2023 - Галерия +359