Събраните 36 рисунки за поредицата Библиотека Галактика, 18 от поредиците Еко, Библиотека България и други книги, представляват почти всички запазени оригинали за корици от творчеството на авторката преди 1989. Освен ретроспекцията, която прави, изложбата припомня теми, актуални и до днес – за утопиите и антиутопиите на миналото и бъдещето, за материализма и консумеризма на развитото общество, за връзката природа – човек – технология, за трансцеденталното и въображаемото спрямо конструкта на политическия и общоприет културен ред.
Представена в годината, когато Библиотека Галактика чества 40 години от създаването си, изложбата е жест към феновете ѝ, както и към нейния създател – Милан Асадуров (1949-2019).