По време на откриването на изложбата ще бъде представен и ретроспективен каталог, отразяващ творчеството на авторката през последните 20 години.