Проектът Тираж цели да представи своеобразна моментна картина на независимите артистични книжни издания в България. Настоящата експозиция е част от бъдеща дигитална колекция, чиято амбиция е да сложи началото на общ контекст при осмислянето на процесите в тази творческа сфера и така да стимулира нейното развитие.