TO TOUCH AT THE EDGE започва живота си в интернет пространството, като след 6 месеца усилена работа от страна на участниците проектът добива и физическо измерение. Обединяващият елемент е границата като понятие в контекста на археологията, природата, съпротивата и колониализма. Това обаче не е всичко – границите се явяват и като част от идентичността и поколенческата история и култура, независимо дали в личен, или в колективен план.
Ръководители на инициативата са Денислав Големанов, Мартин Атанасов, Васил Владимиров и Красимира Буцева, а изложбата включва творби от България, Сърбия, Република Северна Македония, Румъния, Турция и Гърция. Докосваме се до авторските позиции на Елизабет Айтай, Езги Ерол, Теодора Йеремич, Бетрис Шует Мумджиян, Елена Мирчевска и Лина Маноусогианаки относно личните им творчески практики, спомени и идеи за принадлежност в контекста на живота си в Източна и Западна Европа.
Експозицията преплита инсталация, фотография, исторически и археологически изследвания, като всяко произведение носи характерния стил и почерк на създателя си.