Тодор Атанасов (1928-1985) е един от инициаторите за превръщане на бургаската синагога в Художествена галерия, а през 1966 става и първият й директор. Председател е на Окръжния съвет за изкуство и култура в Бургас. Основател на Графична база – Бургас, която днес носи неговото име. Ревностен радетел за опазване на Стария Бургас.