Изложбата впечатлява не само с отделни постижения и експерименти, а с цялостно излъчване и силно естетическо въздействие.