Разнообразният визуален изказ на художника успява да обхване тази широка тематика и да я синтезира в пространството на галерия Little Bird Place. Единствено човешкият поглед е способен да открива тези повторения, тази универсалност, а само творецът – да го пресъздаде. По този начин и ние като наблюдатели обхващаме всеобхватното и ставаме свидетели на умалена версия на универсума.