Изложбата обединява интереса на двамата автори към родния пейзаж и неговите характеристики. За Васка Емануилова това са акварели, запечатващи гледки от родния край, и фигури, които изработва по време на дългите си престои в Комщица, вземайки за модели местните жени. От своя страна, Кирил Петров се вдъхновява от крайдунавската равнина, чиято красота пресъздава в 15 живописни произведения, които остават лично притежание на скулпторката.