Проблемите с правосъдието на прехода излизат на повърхността, като начална точка на работата е следствено дело № II-048/1999 г., свързано с престъпленията, извършени от комунистическия режим. Виновниците не са осъдени, а делото остава отворено години наред, докато през 2022 година се прекратява по давност.
В инсталацията си Байр(й)амали ни предлага три текста на английски, български и турски език – един от тях идва от тълковен речник, друг – от документ на ООН за възтановителното право, а третият функционира като манифесто на артиста. Повлиян от болезнените спомени на близките си, артистът проблематизира теми, свързани с живота по време на комунистическия строй. Предизвиква и нас да преосмислим ролята на музейните пространства и галерии като катализатори на историята, като места, които носят критически поглед и ни правят активни зрители.
Откриваме Transitional (un)Justice на 15 октомври в 16:00 в КО-ОП и я разглеждаме до 30 ноември.