Триенале на МИНИ текстил

Жанр: инсталация

През 2016 и 2019 секция Текстил към Съюза на българските художници организира две изложби, посветени на МИНИ текстила, в които участват чуждестранни и български артисти. През последните години те продължиха да развиват това направление и да създават подобни изложби, в резултат на което този жанр прерасна в първото Българско триенале на МИНИ текстил с чуждестранно участие, което ни очаква на 20 ноември в Галерия-книжарница София Прес.

В настоящото триенале кандидатстват 54 творци от България и над 200 автори от 32 държави, като има и творци от Япония, Южна Корея, Колумбия, Мексико, Тайван и много други държави.

МИНИ текстилът е жанр, в който техниките и материалите, свързани с текстила, участват редом с най-иновативните, свободни и разнообразни материали и технологии. Това е причината жанрът да е един от типичните представители на съвременното изкуство, в което ограничения откъм идеи и средства не съществуват.

Разглеждаме избраните творби до 11 декември в Галерия-книжарница София Прес.

Програма

20 ноември 2023 - 11 декември 2023 - Галерия-книжарница София Прес