В експозицията са включени 42 произведения на живописци, сред които Станю Стаматов, Димитър Гюдженов, Миладин Лазаров, Златю Бояджиев, Димитър Караджов, Константин Трингов, Димитър Хинков, Иван Попчев, Георги Славов, Янаки Кавръков.