„Идеята на изложбата Улици. Quo vadis, Homo sapiens?, един своеобразен репортаж от улицата, е да преразкаже, да анализира и да интерпретира немислимата доскоро трансформация на градското пространство и свързаната с нея обществена ситуация, но чрез езика и средствата на изобразителното изкуство: от визуалната конкретика на очевидното през психологическите проекции до философските, морално-етическите, естетическите и културологичните измерения на проблема.“