Чрез снимки, документи и информационни табла ще бъдат представени решаващи етапи от житейския и революционен път на двамата войводи. Особено внимание ще бъде отделено на родното място и семейството на всеки от тях, на хайдушкия период от дейността на Хаджи Димитър, на Белградската легия и участието на Караджата в нея, както и подчертаното влияние на Георги С. Раковски върху цялото поколение активни дейци на националноосвободителното ни движение през 60-те години на 19 век.
Важно място в изложбата ще бъде отделено на създаването и дейността на обединената чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджа през 1868. Ще бъдат показани част от нейните идеолози, част от щаба на четата, както и документални свидетелства, достигнали до наши дни.