Повод за тези творби е майка ми, която много обичаше цветята. Преди да си отиде от този свят, ми остави две рисунки, които ме провокираха да опитам в безкрайното разнообразие на цветята като форма, като биоструктура, да направя някаква нова композиция и да предприема нов подход в скулптурата. Затова и творбите са разнообразни и са по-различни от предишните, които съм създавал" – споделя за настоящата си изложба авторът.