Тематично творбите са групирани в няколко цикъла. Част от тях, като Антични морета и Тайните градини са познати на публиката, защото авторът ги разработва от години. Такава е и поредицата Сакрална женственост, събрал стилизирани митични женски портрети и фигури, както и Имало едно време, Тракийски мотиви, Пространства и приказки. Съвсем нов е цикълът Тилилея, където Валери Ценов развива образност, характерна за магичния реализъм. Съдържа приказни пейзажи, вдъхновени от дивата природа и нейните сили.
Характерно за автора е заиграването му с думите и тяхното значение в заглавията, които са код за възприемането и разбирането на картините – Фантасмемория насочва към фантастичен пейзаж по спомен от миналото, Archeo-Logos препраща към древността и керамиката, пълна с живот в творбите му.