„Отраженията в природата са това, което този път ме провокира – да търся повтарящия се образ, пречупен през загадъчния и същевременно бистър свят на водата, която като че ли напомня за невъзможността човекът или обектът да избягат от себе си. Това, което ни заобикаля, отразява нашата същност" – споделя художничката.
Картините са пейзажни композиции, изпълнени с маслени бои, като силната фактура преминава до чисто акварелно живописване. Впечатление правят контрастните и ярки цветове, силният експресивен изказ, категоричността на изобразяване.