Дотук задачата ѝ е била да архивира, показва и преоткрива наследството на художничката (и паралелно с това да е трамплин за млади таланти), а сега поглеждаме назад към свършеното – с изложба на фотографии, записи, документи и работи на Васка Емануилова, които ни доближават до личността ѝ и търсят връзките между нейното и изкуството на съвременниците ѝ (като Иван Ненов и Вера Недкова). Освен всичко, тя е била и любим модел за свои колеги, затова към експозицията пътуват и нейни портрети от художници като Светлин Русев, Люба Паликарова и Карл Йорданов.