Изложбата събира някои от най-важните му проекти – в книга и експозиция гледаме интерактивните му инсталации, рисунки и работи от 20-годишната му практика. В обзорната експозиция SubHuman Theatre гледаме също и съвсем новата му, току-що завършена инсталация Еволюирал перипатетик с петна по себе си – един странен герой, затворен във вечен цикъл на разходка.