Отново случваемостта се оглежда в огледалните мистерии на интимните интериори и уличните екстериори. Двойнствен свят, в който всичко шепти едновременно „да” и „не”. Златният цвят се разтопява в различни оттенъци и усилва богатството на една художническа фантазия, която не признава граници и ограничения. Всичко е „тук” и „там”, „сега” и „утре”, за малко и завинаги.
Къщи, обитаеми от романтични копнежи, натюрморти, помнещи любовни срещи, жени, чиято голота е като блян.

Идеализиран мир на красивата несбъднатост, на ирационални копнежи по непостижимото, на сънища, които са отминали животи.
Краси Алексиева