Томова е създател на изключителните илюстрации към романа на Иван Марков Единадесет дървени улици, работи като костюмограф, но не пропуска да изрази чувствителността, мислите, таланта си и върху платното.
В тази експозиция виждаме именно такава нейна проява, скрита в образа на прасето. Животното буди разностранни асоциации. От една страна, в източните култури е тотемно животно и се свързва с позитивизъм и енергия, късмет и просперитет. От друга страна, навява спомена за богатство, поквара и алчност. В картините на Кристина Томова виждаме и двете страни на монетата, при това изрисувани с най-нашумелия цвят за 2023 – Viva Magenta. Откриваме произведенията ѝ в пространството на Missia23 до 15 февруари.