Vivid Dreams of Life and Death

Картините от серията Vivid Dreams of Life and Death се появяват за първи път преди две години. Тогава художникът Ганчо Ганчев – GANA ги поставя на голяма височина, върху каменните стени на Лапидариума на Великотърновския археологически музей.

Живописните платна, големи по размер, разглежда темата за живота и смъртта и постоянната трансформация, протичаща между тези две крайни състояния. Смъртта като процес на преминаване на енергии от едно състояние в друго. Смъртта, в която нищо напълно не умира и не изчезва, а само сменя своята форма и състояние. За тези иначе сложни и тежки теми художникът говори чрез метафорични и символни образи.

Подобна на композициите vanitas, в които всеки елемент крие различно значение, и в настоящите творби всеки предмет е код, през който може да се прочете отделна история. Такива са захвърлените сред храстите детски играчки, плуващата сред розови цветчета мишена с безразборни стрели, символизиращи фриволността на шанса. Далеч по-директни и по темата са образите на оглозгани животински кости в храстите или увяхналото цвете сред други цъфтящи.

В произведенията можем да видим характерната за художника стилистика, произлизащата от стрийт изкуството. За нея напомнят освен ярките цветове и работата със спрей, така и попарт привкусът в някои от образите. В същото време сериозният подход към темата, способността да се изгради сложна живописна композиция, в която и мъртвата, и живата природа са част от едно цяло, прави присъствието на тези големи платна и в двора на Археологическия музей във Велико Търново, и в галерия Credo Bonum впечатляващо категорично.

Разглеждаме произведенията до 5 май в пространството на Credo Bonum. Откриването е на 16 април от 18:00.

Програма

16 април 2024 - 05 май 2024 - Credo Bonum