Снимките, направени между 2016 и 2022, са част от фотографското ателие за портрети Черната кутия на Фелия Барух. В тях имаме шанса да видим процеса на интимното общуване между фотограф и неговия модел в специфично създаденото пространство за запечатване на емоция. Проектът е реверанс към една отминала епоха, в която хората са избирали художници, за да видят образа си през техните очи. И неизбежно, в Черната кутия и в окото на обектива всеки е себе си.