Връзки

Little Bird Place се превръща в дом на новата изложба на Милен Радев Връзки от 3 до 21 април. В специално създадената за галерийното пространство експозиция разглеждаме скулптурни обекти, изградени от тикли (тънки каменни плочи със слоеста структура, които често се използват за строенето на покриви), които той нарича „габрици“.

В духа на лендарта авторът създава скулптури от сурови материали и ги поставя в естествена среда, където биват изменени или заличени от природните сили. Освен в горите на Родопа планина край село Габрица, откъдето идва и наименованието им, можем да ги срещнем и в неговите черно-бели ръчно копирани фотографии. Фотографиите са представени в изложбата паралелно със сайт-спесифик обекти от камък.

Историята на този проект започва преди 10 години, когато артистът се завръща към корените на рода си в село Габрица. Там той заживява временно, а после и постоянно в старинната къща на прадядо си, давайки ѝ нов живот. За него тиклите по покривите на старите къщи са отпечатък на времето, пазител на тайни и спомени. Оставени да се рушат, някога те осигурявали подслон на хората от селото, които заедно строели домовете си. Милен събира тикли от срутените къщи, които били добивани от околните хълмове, и ги връща обратно в природата под формата на скулптури. Силуетът на неговите „габрици“ се предопределя от естествените форми, образувани при отделянето на шистовия камък, вместо от класическите методи на скулптиране чрез отнемане или моделиране.

По повод изложбата Милен Радев прекарва няколко дни в артистичната резиденция на Little Bird в село Лещен, където създава „габрици“ от тикли, намерени в района. На 6 април, няколко дни след вернисажа на изложбата, Милен е предвидил да ни покаже срутищата в околностите на Лещен и да разкаже за творческия си процес.

Програма

03 април 2024 - 21 април 2024 - Little Bird Place