Време след времето

От 2 до 20 април в СБХ – Райко Алексиев можем да разгледаме новата изложба на Красимир Русев Time after time / Време след времето. Проектът представя артефакти и събития, извадени от контекста на времето, в което са създадени, и третирани в светлината на новата ни реалност.

Експозицията ни представя визуалните размисли на автора върху културните процеси, върху промените в начина и подхода на създаване, презентиране и разпространение на културния продукт. „Свидетели сме на деградация на сетивността, промяна на стереотипи и в края на краищата генериране на нов културологичен стереотип“, споделят организаторите на експозицията.

„Ние живеем във времето на fast and full културата с основен принцип тук, сега и днес“, коментира Русев и задава въпроса дали този модел след 20 години ще можем да наречем класика.

Имаме време до 20 април, за да си зададем същите въпроси и да се срещнем с прочита на Красимир Русев по темата.

Програма