В средата на ХІХ век се ражда стилът „а ла франга“, което ще рече „по френски маниер“. Той отразява епохата на проникване на културно влияние не само от Франция, а на новата мода, идваща от Европа. Алафранга се нарича както новата възрожденска къща с модерни интериор и мебелировка, така и изисканите маниери на изразяване и общуване, та дори модата в облеклото. С този термин се обозначават и стенните ниши, които са специфични за къщите в Стария град на Пловдив. Те често са изписани с пейзажи от европейски градове или са запълнени с ценни предмети, пренасящи част от културата им.