В рамките на глобалната инициатива на креативно студио за социална промяна Fine Acts временни музеи, курирани от различни общности, изскачат в полезрението на публиката. Експозициите допринасят за видимостта на социални групи, които често са заклеймявани или отхвърляни, и допринасят за преодоляването на стереотипите. В това издание на акцията се включват 45 човека от 3 български общности, най-често превръщани в обект на реч на омразата: роми, ЛГБТИ хора и бежанци. Участниците изразяват какво ги прави щастливи и какво ги натъжава чрез личен предмет, а получената колекция от вещи разглеждаме в изложбата.
Темата се разгръща и на 27 септември от 18:30, когато в културен център G8 гледаме режисьорската колаборация на Слава Дойчева, Жоро Пеев, Розалия Димитрова, Кеворк Асланян и Цветослав Цонев По-силни от думите. Петте миниатюри отново адресират проблема за превъзмогването на предразсъдъците към уязвими групи в обществото. Обединяващият елемент е стилистиката: тъй като засягат въпроса за речта на омразата, в късометражните филми думите напълно отсъстват. Така историите придобиват ново универсално измерение и проговарят директно на чувството ни за емпатия и разбиране. Думите все пак ще дочакат своя ред, защото, когато лампите в салона светнат, се впускаме в дискусия с режисьорите.