Живописта на Яна Костадинова е магнетична и тайнствена. Тя е с ясно изведена собствена семиотична система от цветове, знаци и пространства. Живописните й платна представляват богата и максимално динамична пластична среда, в която всеки един детайл играе своята дисонансна или хармонизираща роля, всеки жест, щрих, ритъм или пауза имат своето конкретно обусловено място подобно на елементи от музикално произведение. Картините на художничката са реализирани както с класически изразни средства, така и чрез нестандартни методи провокиращи общоприетите очаквания за шаблонната експозиция и предлагат една необикновена гледна точка към изкуството.