Изложените маслени работи, акварели и рисунки са предимно от ателието на автора. Този сегмент от обемното му творчество представя живописно-емоционалните пластове в произведенията, амалгамата от идеализирани реалности и наративи. По думите на организаторите картините на Васил Вълев материализират топлото и буквално, и метафорично. Те са искрени и неподправени истории за хора и цветове, разказани не назидателно, а с доброта и доверие към зрителя, допълват от галерията.