Записки по българските орхидеи

Изложбата, която ще остане в зала Ботаника на Природонаучния музей до края на годината, е резултат от процеса на реализация на книгата Орхидеите в България със записки и рисунки на Любен Домозетски. В съвременния си ръкопис, повлиян от екзотичните изследователски пътешествия от XIX и ХХ век, художникът и естествоизпитател разширява интересите си в областта на ботаниката, натрупвайки лични наблюдения и опит в откриването и разпознаването на диворастящите орхидеи у нас. Той систематизира наблюденията си в ръкопис, който представя с кратко описание и с рисунки всички познати видове у нас плюс няколко, открити от самия него.

Програма

25 април 2023 - 03 декември 2023 - Национален природонаучен музей - БАН