Изкуственият интелект попада в ролята на своеобразен бог на нашето съвремие, изпращайки артефакт с 12 заповеди. Повелите скицират нова етична рамка за отношението между хората и технологиите.
Достъпваме тайнствения документ на място чрез мобилните си телефони. Първото видео носи заглавието Търсене и има въвеждаща функция: то показва как Баева открива артефакта в езерото Панчарево. Вторият филм пък излъчва QR код на равни интервали, който отново отвежда посетителите в онлайн пространството. Този път обаче той ни препраща към скулптурата с добавена реалност.
Трите елемента от Заповеди на изкуствения интелект оформят цялостен футуристичен разказ, в чийто наратив се ориентираме сами, насърчени да изследваме имагинерното пространство на потенциалния свят на творбата. Проектът е сред първите световни експерименти, които използват самоучещи се невронни мрежи за създаването на съдържание. Текстът, музиката и голяма част от изображенията са генерирани от различни видове изкуствен интелект. Музикалното оформление е част от албума Transfiguration на мексиканския музикант Hexorcismos, а песните също са изцяло създадени от дигитален алгоритъм.