Здравка Василева

Жанр: живопис

Здравка Василева е художник с поглед, насочен към хармонията и красотата както в живота, така и в работата си. За настоящата изложба в галерия Аспект е подготвила 24 картини, за които споделя:

„Художникът има привилегията да създава пространство и време извън реалното. Красотата и хармонията винаги си били стремеж и ценност на човека – и в живота, и в изкуството. Съвременният свят обаче и изкуството днес като че ли се дистанцират от думата красиво. Времето, все по- забързано и припряно, ни подсказва, че съзерцанието, наблюдението и вътрешното преживяване са ни нужни.

Картините в изложбата предлагат „среща“ на съзерцание и размисъл за красивото, смисленото, възвишеното… Вярвам, че изкуството не трябва да е лишено от тях, защото те са тези, които винаги препращат към една друга реалност и метафизичност. Всяка картина е „монолог“ на художника за това, обръщаме ли достатъчно внимание на онези детайли около нас, които ни дават спокойствие, пълноценни изживявания и ни зареждат духовно и сетивно. Какво е за нас красивото и къде го откриваме? В изящната женската фигура, гледката през прозореца, светлината и отражението в огледалото, в нощта и музиката, която слушаме.

Красивото в картината всъщност е внушението, което художникът успява да създаде, редуцирайки буквалното от натурата с хармонично и балансирано присъствие на цвят, рисунка, технология, разбира се и с част от своята силна творческа енергия да създава пространства на преживяване.“

Програма

11 октомври 2023 - 31 октомври 2023 - Aspect Art Gallery