Картините на Здравка Василева, събрани тематично под името В края на лятото, отново са радост за сетивата с богатството на изразните средства – от нежната линеарна рисунка до наситени живописни пластове с различна фактура и фино нюансиране.