Фотомакет представя фотографската книга като самостоятелна и пълноценна форма на фотографско творчество. Проектът е пилотен вариант на фотографската книга, неин физически оригинал, създаден самостоятелно, без участие на издателство.

Фотоборса е петдневна програма, предвиждаща срещи на фотографите от Пловдив и гостите на фестивала с директори на фото фестивали и куратори под формата Преглед на портфолио. Участниците в тези срещи ще чуят не само анализа и мнението на експертите, но ще имат възможността да получат предложения за изложби, публикации на книги или други проекти. Прегледът е място за срещи със специалисти, които могат да подпомогнат авторите в реализацията на творчески и бизнес идеи.