Представена е най-новата история на Бургас и областта, свързана със събития и личности, работили за националното освобождение от 60-те години на 19в. до 1913. Най-интересна е сбирката от български възрожденски икони, старопечатни книги и църковна утвар от 19 век. В музея се показва и собствена колекция от произведения на изящното приложно изкуство и кавалетна живопис от 18 и 19в., произхождащи от Франция, Южна Германия, Северна Италия и Австроунгарската империя.