Гостна с многоцветна подова мозайка от богат частен римски дом (ІV в.).