Две жилища от новокаменната епоха (VІ-то хилядолетие пр.Хр) и постоянна експозиция Праисторическото изкуство в Старозагорско.