Уникалната възрожденска къща, в която днес се намира Етнографския музей, е построена през 1847. Сградата е типичен представител на бароковия стил в пловдивската жилищна архитектура от епохата на Възраждането.

Експозицията представя селския и градски бит на българите от пловдивския край и Родопите.

В двора са експонирани структури от хамам от османския период (XVI – XVIII век), разкрит при фасадната реставрация на сградата през 2017.