Площад (форум) с амфитеатрален аудиториум, терми, крепостни стени, западната порта и част от главната търговска улица на Августа Траяна.