Музей на Възраждането

На 4 октомври 1959 г. в старинната сграда на Първото българско училище на ул. „27 юли” №9 е открит Музеят на Възраждането. Сградата е построена през 1861-1862 г. със средства, събрани от родолюбивите български търговци и занаятчии. Музеят се помещава на улица „ 27 юли” №9 до 2002 г, след което материалите и фондът са пренесени на ул. „ Славянска” №21, където са правени тематични изложби без постоянна експозиция.

От юни 2006 г. музеят е преместен на ул. „Л. Заменхоф” 21 в специално ремонтирана сграда във възрожденски стил. Новата експозиция е открита на 20 декември 2006 г. Разположена на 2 етажа, тя представя основните моменти от периода XV-XIX век в гр. Варна. На първия етаж е представен периода на руско-турските войни. На втория етаж е възстановена стая на взаимното училище – подобна възстановка за пръв път в България е направена именно в Музея на Възраждането по проект на проф. В. Тонев и Минко Гечев.