Това са Мариета Ценова, Иво Бистрички, Зоран Мише, Ваня Годжелова, Васил Колев – Vassillo, Васил Маргаритов, Стефан Иванов, Рада Дичева и Радоил Серафимов. Работите им заемат вътрешните и външни пространства на Балабанова къща, къща Хиндлиян и Мексиканско изкуство в Стария град от 1 до 30 септември. Кой-къде-с какво търсим в програмата по-долу.