Девет експозиции заемат места в изложбените пространства на Балабанова къща, къща Хиндлиян и Мексиканско изкуство в Стария град. Авторите разсъждават върху образа в неговата всеобхватност и противоречивост чрез средствата на живописта, рисунката, колажа, скулптурата, обекта и фотографията. Повече за всеки от тях и съпътстващите събития има в програмата по-долу.