22 юни
18:00

Мегалити в източните родопи – фотоизложба на Евгени Коевски
Древният град – документален филм на Мая Вапцарова

23 юни

18:00
Траките и виното · Лектор: проф. Иван Маразов

24 юни

18:00
Астроархеологията на д-р Алексей Стоев

25 юни

11:00
Трибалите и култът към слънцето · Лектор: проф. д-р Валерия Фол

26 юни

11:00
В името на тракийския дух:
Време на одухотворяване на земята ни – култура „оходен” · Лектор: Георги Ганецовски

1700 години от издаването на Сердикийския едикт за верска  търпимост от император Галерий · Лектор: Атанас Димитров и Митко Грозев

Традиция и практика на отворения тракийски херметизъм · Лектор: Константин Каменов

Апостолическо християнство по нашите земи · Лектор: Петко Атанасов

Мегалитната памет на Стрелча – гр. Стрелча · Лектор: д-р Лулчо Лулчев

28 юни

11:00
История, духовно единение и устойчиво развитие на българите · Лектор: проф. Пенчо Пенчев

18:00
Тракийско мегалитно светилище Царев връх – Рила · Лектор : проф. Васил Марков и ст.н.с. д-р Ангел Янков

19:00
Послания от древността – скални светилища гр. Стрелча · Лектори: доц. Алексей Гоцев и докторант Николета Петкова

Културен център Trakart, от 22 до 29 юни