Sofia Underground е фестивал за съвременно изкуство с легендарен статут. Основан от Руен Руенов през 1997, той започва като реакция на социалните кризи по това време. От тогава с малки прекъсвания, фестивалът развива изявена чувствителност към обществените процеси и динамиката на художествената сцена.