Пълната програма на В/ХОД напред търсете на: визуални изкуства и театър, музика, танц.